fbpx

Pembahasan Try Out Cahaya Abadi

Soal dan Jawaban Try Out Cahaya Abadi

Sabtu, 18 Oktober 2020
  1. Betapa amat membutuhkannya era kita ini kepada sosok seperti Muhammad. Sosok yang mampu memecahkan semua masalah yang dihadapinya seringan menyeruput secangkir kopi”. Pujian atas Baginda Nabi SAW tersebut diucapkan oleh seorang non Muslim bernama….
   1. Bernard Shaw
   2. Bernard Cornwell
   3. Bernard Arnault
   4. Bernard Goetz
  2. Di antara pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang tidak benar terkait Masa Jahiliyyah?
   1. Yang dimaksud dengan “al-jâhiliyyah” adalah “kebodohan” yang menjadi antonim bagi “pengetahuan”.
   2. Adalah benar jika dikatakan bahwa masa yang dilalui Rasulullah adalah masa jahiliyah, akan tetapi gaya hidup jahiliyah sama sekali tidak pernah menyentuh pribadi beliau.
   3. Yang dimaksud dengan “al-jâhiliyyah” lebih merupakan sebagai sinonim bagi “kekufuran” yang merupakan antonim bagi “iman” atau “keyakinan”.
   4. Pada masa jahiliyyah, memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib.
  3. Berikut ini yang bukan termasuk penyebab enggannya orang-orang masuk Islam pada masa Nabi adalah..
   1. Adanya kekurangan pada metode dakwah Nabi
   2. Adanya rasa persaingan
   3. Adanya kecemburuan dan kedengkian terhadap Nabi
   4. Akibat sikap keras kepala
  4. Ia adalah seseorang ulama Nasrani sekaligus sepupu ibunda kita, Khadijah ra. ketika Rasulullah menyampaikan apa yang telah dilihatnya di Gua Hira`. ia berkata: “Itu adalah Namus yang dulu Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya saja tubuhku masih kuat. Seandainya saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu.”.. Sosok yang diceritakan tersebut adalah…
   1. Zaid bin Amr bin Nufail
   2. Amir ibn Rabi’ah
   3. Abdullah bin Salam
   4. Waraqah ibn Naufal
  5. Dalam kisah perjalanan Salman Al-Farisi ra. dalam mencari Nabi Muhammad, ada 3 tanda yang ia cari dari sang Nabi, apa saja kah tanda-tanda itu?
   1. Rasulullah mau memakan hadiah, tapi tidak mau memakan sedekah, dan di antara dua bahunya ada Segel Kenabian.
   2. Rasulullah mau memakan sedekah, tapi tidak mau memakan hadiah, dan di antara dua bahunya ada Segel Kenabian.
   3. Rasulullah mau memakan hadiah, tapi tidak mau memakan sedekah, dan di lengan kanannya ada Segel Kenabian.
   4. Rasulullah mau memakan sedekah, tapi tidak mau memakan hadiah, dan di lengan kanannya ada Segel Kenabian.
  6. Rasulullah adalah alasan diciptakannya semesta dan semua makhluk. Ada sebuah ungkapan yang masyhur di tengah kita:”Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, niscaya Aku takkan menciptakan semesta.” Berdasarkan penjalasan dalam buku, Yang tidak termasuk penjelasan dari pernyataan ini adalah:
   1. Tidak ada artinya terdapat sebuah buku tetapi tidak dapat dipahami maknanya
   2. Diperlukannya seorang pembimbing yang dapat menjelaskan makna keberadaan makhluk dan maksud diciptakannya semesta
   3. Dibutuhkannya seorang juru penerang yang menjelaskan kepada manusia tentang dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, dan untuk apa mereka diciptakan
   4. Dibutuhkan seorang arsitek untuk mengeksplorasi potensi segala sesuatu di langit dan di bumi supaya dapat mendukung kehidupan manusia
  7. Dalam tragedi Ar Raji’, selain Khubab bin Adi, nama sahabat lain yang turut ditawan adalah…
   1. Ashim bin Tsabit
   2. Khalid bin Al Bakir
   3. Zaid bin Datsanah
   4. Marstad bin Abi Marstad
  8. Yang merupakan hikmah dari tragedi ar Raji’ adalah:
   1. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah membuat mereka tak rela Rasulullah menggantikan posisi mereka sebagai tawanan
   2. Para sahabat lebih mencintai Rasulullah daripada keluarga mereka
   3. Para sahabat lebih merindukan kesyahidan daripada merindukan Rasulullah
   4. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah membuat mereka tak sabar menjadi tawanan kaum musyrik
  9. Penyair sufi dari Turki yang mengatakan: “Semua mukmin seyogyanya mengenal Allah SWT laksana sebuah harta berharga (kanz) yang bersemayam di dalam hati mereka” adalah
   1. Ibrahim Hakki
   2. Elmalili Hamdi Yazir
   3. Mehmet Akif Ersoy
   4. Nacip Fazil Kisakurek
  10. Yang menjadi hikmah utama dari senantiasa yatimnya kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari wafatnya ayah ibu, kakek, hingga kemudian wafatnya paman dan istrinya yang mendukungnya:
   1. Untuk menempa mentalitas kemandirian Rasulullah
   2. Agar Rasulullah merasakan kehidupan wong cilik
   3. Agar Rasulullah hanya bersandar kepada Allah SWT
   4. Untuk memantapkan budi pekerti Rasulullah sehingga tidak menghardik anak yatim ketika berkuasa
  11. Muhammad muda menemani Abu Talib dalam perjalanan dagang menuju Syam pada usia
   1. 6 tahun
   2. 10 tahun
   3. 12 tahun
   4. 14 tahun
  12. . Dalam pengantarnya, penulis buku Cahaya Abadi menuliskan:”Saya yang selalu mengaku bahwa saya telah memasang tali kekang di leher saya agar dapat menjadi ………. bagi Muhammmad shallallahu alaihi wasallam.” Jawaban yang tepat mengisi titik tersebut yang juga merupakan nama anjing ashabul kahfi adalah:
   1. Iqmith
   2. Marthunis
   3. Qithmir
   4. Tamlikha
  13. Sahabat yang  ditanyakan: “Apakah kamu mau seandainya Muhammad berada di tempatmu ini sementara kamu tenang di rumahmu?” pada tragedi ar-Raji dan Bir Ma’una adalah
   1. Khubaib bin Adi
   2. Adi bin Hatim
   3. Ubay bin Kaab
   4. Ubay bin Khalaf
  14. Shahabiyah yang tidak panik dengan keguguran anggota keluarganya melainkan panik memastikan keselamatan Rasulullah dalam perang Uhud adalah
   1. Sumayyah
   2. Sumaira
   3. Gazalah
   4. Rumaisha
  15. Sahabat yang diutus Rasulullah untuk menyampaikan risalah kenabian ke Yaman yang sayangnya ketika pulang mendapati Rasulullah telah wafat adalah
   1. Amr bin Ash
   2. Muaz bin Jabal
   3. Dhihya bin Khalifah Al-Kalabi
   4. Hathib bin Abi Balta’ah
  16. Kakek/Datuk Nabi Muhammad yang mengumpulkan suku-suku Quraisy yang berpencar dimana tidak ada sesuatu pun yang bisa menghimpun mereka adalah…
   1. Qushay
   2. Abdul Munaf
   3. Abdul Muthalib
   4. Adnan
  17. Tempat pertemuan orang-orang Quraisy  untuk membicarakan masalah-masalah penting yang juga mempersatukan mereka adalah
   1. Darun Najah
   2. Darun Nadwah
   3. Darul Majlas
   4. Darul Qahwa
  18. Salah satu hak yang dikelola keluarga Qushay adalah pengelolaan Kabah dan penyambutan jamaah haji. Di antara wewenang tersebut adalah hijabah, yaitu:
   1. Wewenang menjaga pintu Kabah
   2. Wewenang memberi minum jamaah haji
   3. Wewenang menjamu jamaah haji
   4. Wewenang menarik pajak kepada suku Quraisy lainnya
  19. Yang bukan merupakan alasan Muhammad muda menyepi di Gua Hira adalah
   1. Fokus ibadah
   2. Mentafakkuri alam semesta
   3. Mencari ilham solusi kemusyrikan dan tahayul kaumnya
   4. Mempersiapkan diri sebagai nabi
  20. Yang bukan merupakan perintah Ilahi dalam turunnya wahyu yang kedua yaitu QS Al Muddatsir 1-7 adalah
   1. perintah untuk memberi peringatan dan mengagungkan Rabb
   2. Perintah menyucikan diri dan meninggalkan perbuatan dosa
   3. Perintah untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dakwah
   4. Perintah untuk membalas kezaliman kaumnya
  21. Pengertian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seorang “An-Nabi Al-Ummi” adalah seperti pada pilihan berikut, kecuali:
   1. Rasulullah adalah mursyid sempurna tanpa pernah mengenyam pendidikan formal.
   2. Ketika menyampaikan Risalah Allah pada umat manusia, Rasulullah menggunakan wahyu Ilahi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, menjelaskan isi Al-Qur’an, serta merinci hal-hal yang belum diketahui dalam pengetahuan manusia.
   3. Rasulullah memiliki keteguhan fisik dan mental yang sempurna, perasaan yang jernih dan pikiran yang tajam dan hati lapang yang selalu menghadap pada Samawi, sehingga Beliau tak perlu belajar dari manusia.
   4. Naluri dan fitrah Rasulullah telah terbentuk dan siap untuk menunaikan tugas kenabian dengan berbagai persoalannya, sehingga kemurnian jiwa Beliau selalu terjaga karena Allah melindungi dari berbagai pengaruh buruk pengetahuan manusia.
  22. (Try Out) Rasulullah adalah sang pemimpin para pujangga yang memiliki akses pada pengetahuan Ilahiyah  yang takkan habis meski harus menjawab berbagai macam pertanyaan serta memecahkan beraneka problem sosial, politik, dan ekonomi yang selalu menunggu solusi tepat, sehingga beliau pantas jika disebut sebagai:
   1. Yukhashshish al-‘am
   2. Yu’ammim al-khâsh
   3. Sayyid Al-Bulaghâ
   4. Al-Mubasyir
  23. (Try Out) Penulis buku Cahaya Abadi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan kiasan mengenai semua aspek Ibadah melalui penjelasan Rasulullah sehingga manusia seakan baru saja melihat sebuah mozaik hidup menakjubkan. Berikut ini adalah beberapa uraiannya, kecuali:
   1. Puasa adalah seakan sekolah bagi kita untuk menempa hawa nafsu, mengajarkan kit aarti lapar yang sesungguhnya.
   2. Shalat adalah laksana teman yang selalu menemani orang yang melaksanakannya, yang akan mengusir kesendiriannya dan menerangi jalan hidupnya.
   3. Adzan dan iqamah adalah bagaikan pohon tinggi atau gelegar guntur yang mengejutkan syaitan serta melesakkan ketakutan di dalam hati mereka.
   4. Zakat dan sedekah adalah seperti jembatan yang menghubungkan orang-orang yang berjauhan atau yang putus hubungan; atau seperti lem yang akan merekatkan kepingan tembikar menjadi utuh kembali.
  24. Salah satu ciri khas dari hadis Rasulullah sehingga dikatakan bahwa Beliau memiliki anugerah berupa “Jawami’ Al-Kalim” adalah:
   1. Hadis mengandung cerita, perkataan dan ucapan Rasulullah.
   2. Hadis merupakan pebuatan yang dilakukan Beliau ataupun para sahabat.
   3. Dalam hadis terdapat pengajaran dari kehidupan Rasul dan perjalanan dakwahnya yang menyeluruh.
   4. Bahasa hadis Rasulullah adalah pada kepadatan dan ketepatan kalimat yang Beliau lontarkan.
  25. “Jadilah kau di dunia seakan-akan kau orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan; dan ……” Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan lanjutan dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah?
   1. Anggaplah dirimu sebagai penghuni kubur.
   2. Orang yang sedang berada di atas jembatan.
   3. Menepilah dari kebisingan dunia.
   4. Mereka yang menghindarinya.
  26. Di bawah ini adalah maksud dari hadis: “Kalian akan dipimpin sebagaimana adanya kalian.” Kecuali…
   1. Kualitas rakyat selalu akan setara dengan kualitas pemimpinnya.
   2. Rakyat memiliki posisi yang penting untuk tidak membiarkan keburukan merajalela agar Allah memberikan juga pada mereka pemimpin yang baik.
   3. Rakyat sebaiknya menerima pemimpinnya apa adanya.
   4. Jika setiap individu terus membela dan bersikukuh membela diri dan terus mengkorek kesalahan orang lain, maka tidak akan ada kemajuan yang terjadi.
  27. Siapakah salah satu penguasa yang cerdas namun keras dan kejam, yang disinggung  oleh seseorang dengan cara menceritakan keadilan khalifah Umar bin Khattab r.a. Lalu ia menjawab sindiran tersebut dengan berkata : “seandainya kalian semua seperti sahabat-sahabat Umar bin Khaththab, pastilah aku juga menjadi seperti Umar bin Khaththab!”
   1. Mu’awiyyah bin Abu Sufyan
   2. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi
   3. Yazid bin Mu’awiyah
   4. Saiffudin Quttuz
  28. Siapakah penyair wanita yang bisa menemukan delapan kesalahan dalam empat bait syair yang digubah oleh Hassan bin Tsabit yang digubahnya ketika Rasulullah memanggilnya dan Hassan langsung membalas panggilan itu dengan syair madah yang sedemikian dahsyat hinga Malaikat Jibril a.s. ikut menegaskan maknanya?
   1. Asma’ binti Yazid
   2. Hindun binti Amr
   3. Azdah binti Harits
   4. Khansa binti Amr
  29. Niat bagaikan …. …. nurani yang mengandung berbagai rahasia yang mengandung berbagai rahasia yang mampu mengubah kebaikan menjadi kejahatan dan kejahatan menjadi kebaikan. Jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah…
   1. Roh
   2. Jiwa
   3. Obat penawar
   4. Intisari
  30. Imam Bukhari meriwayatkan Hadis Rasulullah, bahwa: “Seorang muslim adalah orang yang semua orang muslim selamat dari (kejahatan) lidah dan tangannya….”Manakah dari pilihan di bawah ini yang dapat melengkapi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah tersebut?
   1. Siapa yang menjaga keduanya ia akan selamat dari adzab Allah.
   2. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah.
   3. Pena telah diangkat dan takdir telah dituliskan.
   4. Maka perbanyaklah bertaubat pada Tuhanmu.
  31. Manakah dibawah ini yang termasuk lima keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Saw. yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya…
   1. Sholat lima waktu setelah perjalanan Isra Mi’raj
   2. Dimenangkan dengan rasa getar oleh para musuh sejauh perjalanan enam puluh hari
   3. Bumi dijadikkan untukku sebagai masji dan bahan penyuci
   4. Ghanimah dihalalkan untukku dan tidak dihalalkan untuk yang sebelum aku kecuali beberapa
  32. Salah satu semboyan utama orang-orang mukmin yang kamil adalah berusaha untuk ……. Iman, ……. Islam, dan ……. derajat Ihsan. Manakah kosa kata yang tepat untuk melengkapi semboyan di atas.
   1. Meningkatkan, menyempurnakan, dan mendalami
   2. Menyempurnakan, mempertahankan, dan mendekati
   3. Meraih, menjalankan nilai, dan menghayati
   4. Mempertahankan, menyempurnakan, dan merasakan
  33. Kunci ajaib yang dimiliki oleh Rasulullah Saw. sebagai sarana dakwah. Dengan kunci itu beliau berhasil membuka begitu banyak pintu tertutup yang sebelumnya tidak pernah dapat dibuka dengan kunci apa pun. Dengan kunci ini juga beliau berhasil menyalakan api keimanan di dalam hati manusia. Apa yang dimaksud dengan kunci emas yang mana Allah sendirilah yang telah menyerahkan dan beliaulah satu-satunya manusia yang paling layak menerimanya?
   1. Kemurahan hati
   2. Kesantunan
   3. Kerendahan hati
   4. Kasih sayang
  34. Ketika perang Badar meletus, Rasulullah sempat menguji keteguhan hati para sahabat yang pada saat itu telah tegak bak gunung karang yang kokoh tanpa sedikit pun memiliki rasa takut terhadap musuh. Pada saat itu seorang sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya,seaindainya kau memerintah kami untuk menyelam ke dalam samudra, kami pasti akan melakukannya. Seaindainya kau memerintah kami untuk pergi ke Bark Al-Ghimad, kami pasti akan melakukannya tanpa seorang pun dari kami yang menolak.Siapakah sahabat yang dimaksud?
   1. Sa’d bin Mu’adz
   2. Ukba bin Nafi
   3. Abdulllah bin Jahsy
   4. Talha bin Ubaidilah
  35. Dalam hadits Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mu’tashim, Al-Hasyir, Nabiy At-Taubah, dan Nabiy Ar-Rahmah. Manakah nama atau julukan yang bukan termasuk ke dalam hadits di atas?
   1. Al-Mu’tashim
   2. Al-Hasyir
   3. Nabiy At-Taubah
   4. Nabiy Ar-Rahmah
  36. Islam sama sekali tidak pernah mengungkapkan kemunafikan kaum munafik sehingga mereka tetap dapat berbaur ditengah umat Islam. Oleh sebab itu, kekufuran yang mereka sembunyikan tetap menjadi prasangka di benak kaum muslimin. Di bawah ini hal apa saja yang menjadi alasan mengapa Islam tetap menjaga hubungan baik dengan kaum munafik, kecuali?
   1. Jika kekufuran seorang munafik telah berubah menjadi dugaan atau sangkaan, maka dia akan berkata di dalam hatinya, “Siapa tahu kehidupan akhirat memang ada.”
   2. Pada masa nabi-nabi sebelum Rasulullah pun, Allah tidak menumpas habis umat yang kufur disebabkan kekufuran mereka.
   3. Akan memberikan secercah cahaya kepada mereka untuk masuk ke dalam saf Islam
   4. Rahmat yang dicontohkan dan dipancarkan Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik yang lahir setelah Rasulullah diutus ke dunia.
  37. Manakah pernyataan di bawah ini yang kurang tepat terkait dengan sikap pemurah dan rendah hati yang dimiliki Rasulullah Saw.?
   1. Jika dengan kesantunannya Rasulullah berhasil menaklukkan hati manusia, maka dengan kemurahan hatinya Rasulullah berhasil bersinggasana di dalamnya.
   2. Kasih sayang yang dipancarkan Rasulullah itu bahkan terus berpendar sampai hari Kiamat untuk memberi terang bagi semesta
   3. Tujuan kedua yang hendak dicapai Rasulullah setelah “Mencapai Allah” ialah mengantarkan umat manusia ke tujuan utama tersebut
   4. Bagi bangsa Arab jahiliyah, sifat murah hati adalah sebuah sifat yang mereka tidak sukai, khususnya kemurahan hati Rasulullah Saw.
  38. Setelah perang Hunain pasukan muslim berhasil mendapatkan 40.000 ekor domba, 24.000 ekor unta, 4.000 uqiyah perak, dan 6.000 budak. Dari seluruh jumlah ini, berapa jumlah yang berhak diambil oleh Rasulullah Saw.?
   1. 2000 ekor domba, 1200 ekor unta, 200 uqiyah perak, dan 300 budak
   2. 4000 ekor domba, 2400 ekor unta, 400 uqiyah perak, dan 600 budak
   3. 8000 ekor domba, 4800 ekor unta, 800 uqiyah perak, dan 1200 budak
   4. 10000 ekor domba, 6000 ekor unta, 1000 uqiyah perak, dan 1500 budak
  39. Rasulullah adalah sosok yang benar-benar menganggap bahwa dunia tak lebih dari sekedar sebatang pohon tempat berteduh sang mufasir yang akan segera ditinggalkan setelah tenaganya cukup untuk kembali melanjutkan perjalanannya yang panjang. Manakah pernyataan dibawah ini yang kurang tepat dalam menjelaskan penyebab Rasulullah memiliki prinsip tersebut dalam memandang dunia?
   1. Seluruh sudut relung hati Rasulullah selalu dipenuhi dengan tekad untuk mencapai tujuan “Mencapai Allah” dan mengantarkan umat manusia ke tujuan utama tersebut
   2. Hal tersebut membuktikan bahwa Rasulullah selalu menyibukan hatinya dengan hal-hal yang penting dalam perjalanan panjang yang beliau tempuh
   3. Menunjukkan bahwa Rasulullah begitu menikmati hidup dalam kemiskinan
   4. Rasulullah memerintahkan agar semua muslim hidup miskin
  40. Berikut ini merupakan rahasia terpenting yang membuat tak seorang pun waliyullah yang mampu mencapai ketinggian derajat yang dicapai para sahabat Rasulullah Saw., kecuali?
   1. Karomah-karomah luar biasa yang dimiliki para sahabat yang tidak dapat ditandingi oleh generasi setelahnya
   2. Perubahan sosial besar-besaran yang dicetuskan oleh Al-Qur’an dengan cahaya yang benderang telah menjadi ajang pertarungan antara kebaikan dan keburukan
   3. Para sahabat memiliki kepekaan spiritual yang tinggi dan lathifah yang selalu terjaga
   4. Kualitas shalat para sahabat dapat sebaik itu karena mereka belajar langsung dari Rasulullah Saw.
  41. Setiap nabi memang memiliki keistimewaan berupa sikap ____  dan ____ yang tinggi. Kedua sifat ini merupakan karakter pokok serta menjadi akhlak luhur yang harus mereka miliki.” Dua kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …
   1. percaya kepada Allah – tawakal
   2. jujur – amanah
   3. percaya diri – keyakinan
   4. tablig – ishmah
  42. Makna dari ats-tsiqah bi-llah adalah …
   1. Tawakal kepada Allah
   2. Husnuzan kepada Allah
   3. Percaya kepada Allah
   4. Bersandar kepada Allah
  43. Dalam al-Qur’an surat al-Mumtahanah ayat 4 menyatakan bahwa Nabi Ibrahim Alaihissalam memiliki sikap at-Taslim al-Muthlaq kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Apakah yang dimaksud dengan at-Taslim al-Muthlaq?
   1. Keimanan mutlak
   2. Berserah diri secara total
   3. Keselamatan mutlak
   4. Mutlak kemenangan
  44. “Allah telah mengajari Rasulullah untuk berkata, “_______” Sejak menerima pengajaran itu, Rasulullah pun menjalani hidupnya dalam ketenangan dan hanya menyandarkan diri kepada Allah dengan penuh rasa percaya dan tawakal pada-Nya.” Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …
   1. Alhamdulillah
   2. Hasbiyallah
   3. Subhanallah
   4. Allahu Akbar
  45. Siapakah orang yang paling hebat pada saat perang Badar menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh?
   1. Hamzah
   2. Ali bin Abi Thalib
   3. Umar bin Khattab
   4. Rasulullah Saw
  46. Ketika menjelaskan keikhlasan para Nabi, penulis menguti seruan dari Ustaz Said Nursi sang Mufakkir al Ashr yang memahami betul arti keikhlasan: “Wahai diriku! Jika dirimu tak mau jadi orang yang bodoh dan tolol, maka ………… dengan nama Allah, ……… dengan nama Allah, ………. dengan nama Allah, dan berbuatlah dengan nama Allah SWT.
   1. Mulailah – Memberilah – Ambillah
   2. Mulailah – Ambillah – Memberilah
   3. Memberilah – Ambillah – Mulailah
   4. Ambillah – Memberilah – Mulailah
  47. Seandainya tabir penutup itu tersingkap, maka hal itu tidak akan menambah keyakinanku.” Pernyataan ini disampaikan oleh :
   1. Abu Huzaifah
   2. Salim Maula Abu Huzaifah
   3. Ali bin Abu Thalib
   4. Hamzah bin Abdul Muthalib
  48. Dalam berdakwah, para Nabi tidak pernah bersilat lidah dalam membujuk umatnya. Sebaliknya, mereka selalu menyampaikan hikmah dan pelajaran yang baik (mauizah hasanah). Untuk itu, tetapnya kekafiran pada beberapa tokoh Quraisy bukan disebabkan oleh kurangnya bahasa penyampaian dari Rasulullah, melainkan kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini, penulis menyebutkan contoh yang dialami oleh seorang penyair bernama…..di mana ia sebenarnya mengamini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi pada akhirnya dia tidak kunjung sanggup melepaskan diri dari beragam tradisi kuno yang diwarisnya. Jawaban paling tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah:
   1. Asya bin Qais
   2. Labid bin Rabiah
   3. Nabighah al Ja’di
   4. Umayyah bin Abi Sholt
  49. Sifat yang menjadi poros utama kenabian dan menjadi pusat orbitnya adalah:
   1. Shidiq
   2. Amanah
   3. Fatanah
   4. Tablig
  50. Ayat “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur (QS Al Ahzab 23) ditujukan untuk memuji kepahlawanan para syuhada Uhud, yang salah satu di antaranya adalah:
   1. Wahsyi
   2. Abdullah al Bajali
   3. Anas bin Nadhr
   4. Saad bin Muadz

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist